Verraad en collaboratie

"Ik heb geen pech gehad omdat ik als Jodin geboren ben maar pech omdat ik als Nederlandse geboren ben".

Roosje komt tot die conclusie op grond van haar ervaringen. 90% van haar Nederlandse familie werd vermoord. Toch begint ze met het prijzen van Nederlanders die met gevaar voor eigen leven landgenoten die vanwege ras of geloof werden vervolgd in bescherming hebben genomen.

Aanzienlijk veel meer Nederlanders hebben het tegendeel gedaan en juist meegewerkt aan de vervolgingen. Dank zij hun actieve inzet is die vervolging van landgenoten met een joodse achtergrond een groot succes geworden.

Ons mooie polderland met slootjes, molens en kerktorens is schuldig landschap.

Ontdek meer over Roosje